Top 50 finantari europene pentru cresterea competitivitatii

Exclusiv online: Top 50 finantari europene pentru cresterea competitivitatii

11 mai 2010 Autor: Adriana Rosoga

Peste 1 mld. de lei este valoare totala a fondurilor europene ceruta de primele 50 de companii si institutii de stat din topul realizat de ZF in functie de finantarea solicitata de la UE prin programul de crestere a competitivitatii economice.

In cadrul programului semnate peste 1.000 de contracte, a caror valoare totala se ridica la peste 4,1 mld lei, contributia europeana fiind de 2,2 mld. lei. In cadrul acestui program se pot obtine fonduri europene penrru cercetare-dezvoltare, achizitii de utilaje si echipamente, constructie de hale de produtie, parcuri eoliene, investitii in infrastructura de sanatate.
Cea mai mare finantare europeana, de peste 70 mil. lei, a fost castigata de Institutul National de Informare si Documentare.

Nr. Crt Titlu proiect Nume beneficiar Nume operatiune Fonduri europene (lei) Total valoare proiect (lei)
1 Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare Institutul National de Informare si Documentare Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O 2.2.4: Întărirea capacitaţii administrative 70,317,600.00 93.338.001
2 Parc eolian Silistea SC ROMCONSTRUCT TOP SRL Axa prioritara 4 / DMI 4.2. RES 62,480,000.00 177,108,719
3 Implementarea sistemului national de prescriptie Ministerul Sanatatii Publice Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar 57,950,200.00 88.714.500
4 Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabila Universitatea Transilvania din Braşov Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 46,020,000.00 84.186.994
5 Colentina Dezvoltare Pavilion Cercetare Spitalul Clinic Colentina Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 46,015,196.00 71.367.807
6 Institutul de Cercetari pentru Energii Regenerabile Universitatea “Politehnica” din Timişoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 41,049,470.00 64.314.030
7 Parc Eolian Mireasa 2 S.C. ECO POWER WIND S.R.L. DMI 4.2. RES 34,986,351.00 70.300.218
8 Extinderea si modernizarea infrastructurii de cercetare in vederea cresterii competitivitatii in domeniul bolilor cardiovasculare, diabet si obezitate Institutul de Biologie si Patologie Celulara Nicolae
Simionescu
Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 33,629,687.00 50.856.612
9 Centru Euro-Regional de Studii al Materialelor Avansate, al suprafetelor si interfetelor INCD FIZICA MATERIALE­LOR Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 32,968,903.00 51.056.789
10 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
CERCETARE, EDUCATIE ŞI SERVICII ÎN
DOMENIILE MEDICINEI VETERINARE ŞI
TEHNOLOGIILOR INOVATIVE PENTRU RO 05 UNIVERSITATEA DE
ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ
A BANATULUI, Timisoara Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 28,391,204.00 43.951.701
11 Construirea unei centrale de producţie prin cogenerare de energie electrică şi termică din biogaz S.C. AGRO NEW ENERGY SA DMI 4.2. RES 28,238,460.00 64.171.013
12 Dezvoltarea infrastructurii IBB pentru întăririrea
capacităţii de investigare a biodiversităţii, în contextul schimbărilor climatice globale Institutul de Biologie Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 25,874,785.00 39.174.210
13 Modernizarea infrastructurii destinata promovarii
potentialului de cercetare in inginerie electrica pentru aplicatii in ariile tematice economice prioritare ale
Romaniei ca tara membra UE INCDIE ICPE-CA Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 25,476,285.00 39.224.528
14 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
CERCETARE A INCD ECOIND PENTRU
EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA
CERCETARILOR IN DOMENIUL ECOLOGIEI
INDUSTRIALE INCD pt. ECOLOGIE Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 25,193,198.00 38.713.134
15 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE
CERCETARE – DEZVOLTARE IN CADRUL
INSTITUTULUI DE CHIMIE FIZICĂ “ILIE
MURGULESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE
PENTRU EXTINDEREA CERCETĂRILOR
INTERDISCIPLINARE IN DOMENIUL
NANOMATERIALELOR SI NANOTEHNOLOGIILOR Institutul de Chimie Fizica Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 25,117,962.00 38.786.536
16 CRESTEREA CALITATII SI COMPETITIVITATII
ACTIVITATII DE C-D A INSTITUTULUI DE
BIORESURSE ALIMENTARE INSTITUTUL DE
BIORESURSE
ALIMENTARE
Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 24,140,822.00 37.100.157
17 CENTRALA ELECTRICĂ EOLIANĂ de 9 MW
ORAVIŢA, jud. Caraş-Severin SC LC Business SRL DMI 4.2. RES 18,294,549.00 49.750.700
18 SERVICII ON-LINE (DE E-GUVERNARE) OFERITE
DE ONRC PENTRU COMUNITATEA DE AFACERI
PRIN INTERMEDIUL UNUI PORTAL DEDICAT Oficiul National al Registrului Comertului Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar 17,547,224.00 68.108.571
19 PORTAL WEB PENTRU PRELUAREA ON-LINE A
DATELOR STATISTICE Institutul National de Statistica Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar 17,484,993.00 25.560.440
20 SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU CASA
DE PENSII DIN CADRUL MINISTERULUI DE
INTERNE SI REFORMEI ADMINISTRATIVE Casa de Pensii a Ministerului
Internelor si Reformei
Administrative Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar 17,322,395.00 25.255.704
21 Dezvoltarea sectorului productiv al SC Coralex SRL prin achizitia de echipamente, mijloace de transport tehnologice si constructia unei cladiri de productie MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Learning 17,153,014.00 24.855.572
22 INTERNET ÎN ŞCOALA TA. Conectarea la internet
broadband a unităţilor şcolare din Regiunea Sud-
Muntenia MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Axa Prioritară 3/ DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 16,963,869.00 25.302.641
23 Sprijinirea sistemului educational special prin portal
educational specializat MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Learning 16,776,521.00 24.234.830
24 Amenajare hidroenergetică pe râul Prahova – Etapa I, Captare Breaza, CHEMP Cornu S.C. ELSID S.A. DMI 4.2. RES 16,291,653.00 54.605.920
25 Implementarea unui sistem de tip E-learning pentru
instruirea si perfectionarea continua a angajatilor
Jandarmeriei Române Unitatea Militara 0251 Bucuresti Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de e-Learning 15,952,284.00 23.258.048
26 INTERNET ÎN ŞCOALA TA. Conectarea la internet
broadband a unităţilor şcolare din Regiunea Nord Vest MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Axa Prioritară 3/ DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 15,877,350.00 23.680.330
27 INTERNET ÎN ŞCOALA TA. Conectarea la internet
broadband a unităţilor şcolare din Regiunea Nord Est MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Axa Prioritară 3/ DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 15,856,087.00 23.648.135
28 INTERNET ÎN ŞCOALA TA. Conectarea la internet
broadband a unităţilor şcolare din Regiunea Centru MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Axa Prioritară 3/ DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 15,849,360.00 23.636.137
29 Extinderea durabila si pe termen lung a VOESTALPINE
SERVICE CENTER in Europa de Sud-Est MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Axa Prioritară 3/ DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 15,824,506.00 23.599.808
30 INTERNET ÎN ŞCOALA TA. Conectarea la internet
broadband a unităţilor şcolare din Regiunea Sud Vest MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Axa Prioritară 3/ DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 15,586,004.00 23.250.060
31 INTERNET ÎN ŞCOALA TA. Conectarea la internet
broadband a unităţilor şcolare din Regiunea Vest si
Judetul Ilfov MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII Axa Prioritară 3/ DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei 3.1.4 Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 14,612,242.00 21.789.436
32 PLATFORMA PENTRU INTEGRAREA SERVICIILOR
DE E-GUVERNARE ÎN SISTEMUL ELECTRONIC
NATIONAL AGENTIA PENTRU
SERVICIILE SOCIETATII
INFORMATIONALE Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar 13,341,485.00 19.849.259
33 Centrale hidroelectrice de mică putere (CHEMP) situate
în bazinul râului Sebeş (Zona Muntele Mic) S.C. BALKAN HYDROENERGY S.R.L. DMI 4.2. RES 13,031,084.00 40.419.500
34 BEIUŞ ORAŞUL GEOTER-MAL extindere,
modernizare, securizare a sistemului de încălzire cu apă
geotermal în Municipiul Beiuş Primăria Municipiului Beiuş DMI 4.2. RES 12,091,770.00 16.686.890
35 Centru de cercetari avansate pentru bionanoconjugate si
biopolimeri Institutul de Chimie
Macromoleculara “Petru
Poni”
Iasi Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 12,010,141.00 18.287.602
36 CENTRU NATIONAL DE CERCETARE UTILAJE
INDUSTRIA ALIMENTARA HELCO SRL Axa Prioritară 2/ DMI 2.3/ O 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD 11,291,445.00 23.380.984
37 Dezvoltarea infrastructurii de c-d fizica radiatiei uv-vis-irx
din SC Optoeelctronica-2001 SA – SC OPTOELECTRONICA-2001 SA Magurele Axa Prioritară 2/ DMI 2.3/ O 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD 10,283,984.00 25.600.322
38 MODERNIZAREA LABORATORULUI DE MARE
PUTERE PENTRU ATINGEREA NIVELULUI
TEHNIC SI CALITATIV CORESPUNZATOR
CERINTELOR UNIUNII EUROPENE INCD si Incercari pentru Electro­tehnica Craiova Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 9,964,727.00 15.411.565
39 Uzina de biogaz cu cogenerare energie electrică şi
termică capacitate 716 kWe S.C. UNICOM 3N 2000 S.R.L. “Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie” 9,277,374.00 23.736.768
40 Dezvoltarea Unui Centru De Excelenta Pentru Cercetare
In Domeniul Taurinelor STATIUNEA DE C-D PT
CRESTEREA BOVINELOR
Iasi Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 8,924,648.00 13.807.391
41 Sistem de achizitie, prelucrare si stocare date geo-spatiale
obtinute prin senzori aeropurtati S.C. BLOM ROMANIA S.R.L. Targoviste Axa Prioritară 2/ DMI 2.3/ O 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD 7,348,008.00 21.483.801
42 DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMATICE PE
PLATFORMA SISTEMULUI NAŢIONAL UNIC
PENTRU APELURI DE URGENŢĂ PENTRU
AGENŢIILE DE URGENŢĂ LA NIVELUL
MUNICIPIILOR, ALTELE DECÂT REŞEDINŢELE DE
JUDEŢ Serviciul de Telecomunicatii Speciale- UM 0572 Bucuresti Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice 7,232,348.00 11.450.689
43 ACHIZITIONARE UTILAJE TEHNOLOGICE PERFORMANTE PENTRU MODERNIZAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR A SC MARIUS CONSTRUCT SRL ALBA IULIA Serviciul de Telecomunicatii Speciale- UM 0572 Bucuresti Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice 7,232,324.00 11.082.554
44 INFRASTRUCTURĂ GIS (Geographic Information
System) PENTRU INTEROPERABILITATEA
AGENŢIILOR DE URGENŢĂ INTERCONECTATE LA
SISTEMUL NAŢIONAL UNIC PENTRU APELURI DE
URGENŢĂ (SNUAU). Serviciul de Telecomunicatii Speciale- UM 0572 Bucuresti Axa Prioritară 3/ DMI 3.2 Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice moderne 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice 7,039,725.00 10.349.750
45 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare translationala in
patologie moleculara si imagistica Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 6,999,860.00 10.860.278
46 Amenajare hidroenergetică pentru Centrala Hidro-
Electrică de Mică Putere Brodina 2 SC ELECTROMAGNETICA SA DMI 4.2. RES 6,875,101.00 22.878.741
47 Centru de cercetare-dezvoltare în domeniul factorilor de
risc fizico-chimici şi microbiologici din mediu – apă, aer,
aliment, cu implicaţii în protecţia mediului şi siguranţa şi
securitatea alimentului Institutul de Sănătate Publică Iaşi Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 6,078,007.00 9.306.076
48 Laborator de Testare, Cercetare si Certificare a
Motoarelor cu Ardere Interna ce Funcţionează cu
Biocombustibili UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 5,851,295.00 8.931.904
49 Centru est european de cercetare aplicativa integrata MB TELECOM LTD S.R.L.Otopeni Axa Prioritară 2/ DMI 2.3/ O 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de muncă pentru CD 5,842,620.00 27.244.369
50 CENTRU DE CERCETARE DE LABORATOR,
CLINICA SI PARACLINICA IN DOMENIUL
MEDICINEI RESPIRATORII PEDIATRICE UNIVERSIT. LUCIAN BLAGA SIBIU Axa Prioritară 2/ DMI 2.2 Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative / O2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare) 5,821,443.00 8.980.603
Total fonduri europene 1,021,779,563.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.