PNDR Masura 16 – Cooperarea 2014-2020

go-madr.jpg

Aceasta fisa este in stadiul de DRAFT si nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. In urma aprobarii de catre Comisia Europeana (COM) a PNDR 2014-2020, acest material va suferi modificarile de rigoare.

go-madrDescriere generala si obiective principale

Prin intermediul acestei masuri se acorda sprijin pentru a facilita cooperarea intre actorii implicati in dezvoltarea rurala, pentr a-i ajuta sa depaseasca si sa aplaneze problemele tipice de natura socio-economica legate de dezvoltarea afacerilor si de asigurarea de servicii in zonele rurale. 

Dovada cea mai clara a faptului ca nivelul de competitivitate este scazut se reflecta in existenta unei game limitate de produse agro-alimentare recunoscute la nivel european, un nivel mai scazut al productivitatii la nivelul fermelor si al sectorului de procesare, precum si al activitatilor de diversificare si de marketing. In plus, o mare pondere din produsele agricole exportate reprezinta produse neprocesate sau procesate primar, cu un nivel scazut de prelucrare, generat de neutilizarea unor
tehnologii si idei noi.

Obiectivele principale sunt: 

 • comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, prin lanturi scurte de aprovizionare si prin piete locale trebuie sa devina o componenta importanta a sectorului agroalimentar din Romania;
 • consolidarea si diversificarea lanturilor alimentare locale din Romania, pentru a putea raspunde preferintelor consumatorilor si pentru o mai buna integrare pe piata a micilor producatori;
 • identificarea noilor modalitati de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii si de atragere a unor noi categorii de consumatori;
 • dezvoltarea unor legaturi intre sectorul agro-alimentar si turistic prin aprovizionarea cu produse alimentare locale;

Masura include si cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti cu amanuntul, restaurante, unitat de cazare din spatiul rural, precum si parteneriate cu organizatii neguvernamentale, unitati de invatamant din mediul rural, autoritati publice, etc.

Aceasta masura implica o abordare in trei etape:

 • Etapa 1: se va lansa o sesiune de selectie a brokerilor de inovare prin masura de servicii de consiliere ce vor juca un rol important in implementarea sub-masurilor 16.1 si 16.1a deoarece acestia vor asigura animarea la scara mica, identificarea si consilierea partilor interesate, si, daca este necesar, dezvoltarea unui proiect PEI si elaborarea unui plan de proiect asa cum se solicita in etapa 2;
 • Etapa 2: se va lansa o sesiune de depunere de idei de proiect si a cererilor de exprimare de interes (CEI) pentru finantarea proiectelor din cadrul sub-masurilor 16.1 si 16.1a. Va include si verificarea conformitatii ideilor de proiecte pe baza urmatoarelor cerinte minime: structura parteneriatului, conformitatea cu temele si sectoarele vizate, noutatea proiectului propus;
 • Etapa 3: parteneriatul (GO) depune proiectul detaliat pentru a fi evaluat de catre Autoritatea de Management si Agentia de Plati.

PNDR Sub-masura 16.1 – Sprijin pentru infiintarea si funcționarea grupurilor operationale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte-pilot, noi produse, practici si tehnologii in sectoarele agricol, alimentar si forestier

Cuprinde: 

DI 1A: Incurajarea inovarii, a cooperarii si dezvoltarea bazei de cunostinte in zonele rurale;
DI 1B: Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o parte, si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai bune a mediului si al unei performante de mediu imbunatatite;
DI 3A: Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale;

Obiectiv: se urmareste sprijinirea infiintarii si functionarii Grupurilor Operationale (GO) cu scopul specific de a realiza, in comun, un proiect de cercetare – dezvoltare- inovare nou prin care sa se abordeze anumite probleme specifice si sa se valorifice oportunitatile existente in sectoarele agro-alimentar si forestier.

Tipul de sprijin

Sprijinul va fi acordat ca:

 • rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente, corespunzatoare
  procentului de 100% din valoarea avansului;
 • suma forfetara.

Beneficiarii: Grupurile Operationale (GO).

 • GO este un parteneriat.
 • GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup de producători/ o cooperativa sau un silvicultor/un composesorat/o obste de mosneni/obste razeasca, in functie de tema proiectului: o partener cu domeniul de activitate – cercetare; un  partener cu domeniul principal de activitate in sectorul agro-alimentar sau silvic.

Sume si rate de sprijin aplicabile

Valoarea maxima a sprijinului este de 500.000 de euro, inclusiv suma forfetara de 1.500 de euro pentru activitatile pregatitoare.

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia actiunilor care sunt eligibile in cadrul altor masuri, unde costurile sunt acoperite in conformitate cu rata maxima a ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acestor masuri si afara de cazul in care se aplica regulile privind ajutorul de stat, si se impune o limita inferioara. Cu toate acestea, valoarea maxima a cheltuielilor care sunt eligibile in cadrul altor masuri nu va depasi valoarea maxima acordata in cadrul submasurii 16.1.

16.1a Sprijin pentru infiintarea si functionarea grupurilor operationale (GO), dezvoltarea de proiecte-pilot, produse si procese

Obiectivul acestui tip de operatiune este de a sprijini infiintarea si functionarea Grupurilor Operationale (GO) cu scopul specific de a consolida legaturile dintre sectorul pomicol si sectorul de cercetare-inovare. In acest scop, membrii GO vor realiza, in comun, un proiect de cercetare-dezvoltare-inovare nou, prin care sa fie abordate anumite probleme ale fermierilor din sector, sau sa se valorifice oportunitatile existente in sectorul pomicol.

Tipul de sprijin

Sprijinul va fi acordat ca:

 • rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente, corespunzatoare
  procentului de 100% din valoarea avansului;
 • suma forfetara.

Beneficiarii: Grupurile Operationale (GO).

Sume si rate de sprijin aplicabile

Valoarea maxima a sprijinului este de 500.000 de euro, inclusiv suma forfetara de 1.500 de euro pentru activitatile pregatitoare.

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia actiunilor care sunt eligibile in cadrul altor masuri, unde costurile sunt acoperite in conformitate cu rata maxima a ajutorului si sumele aplicabile in cadrul acestor masuri si afara de cazul in care se aplica regulile privind ajutorul de stat, si se impune o limita inferioara. Cu toate acestea, valoarea maxima a cheltuielilor care sunt eligibile in cadrul altor masuri nu va depasi valoarea maxima acordata in cadrul submasurii 16.1a.

PNDR Sub-masura 16.4. – Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare, in vederea stabilirii si dezvoltarii de lanturi scurte de aprovizionare si de piete locale, precum si in vederea realizarii de activitati corelate de promovare in context local

Cuprinde: 

DI 1A: Incurajarea inovarii, a cooperarii si dezvoltarea bazei de cunostinte in zonele rurale
DI 1B: Consolidarea legaturilor dintre agricultura, productia alimentara si silvicultura, pe de o parte, si cercetare si inovare, pe de alta parte, inclusiv in scopul unei gestionari mai bune a mediului si al unei performante de mediu imbunatatite
DI 3A: Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in latul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale

 

Obiectiv: promovarea cooperararii intre actorii locali, in scopul comercializarii produselor agoalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare. Sub-masura nu presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianti alimentari cu amanuntul, restaurante, hoteluri si alte forme de cazare in mediul rural, ci si realizarea de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritatii publice.

Tipul de sprijin

Sprijinul va fi acordat ca:

 • rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente, corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului.

Beneficiari

Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel puțin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol.

 • Fermieri;
 • Microîntreprinderi si intreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Sume si rate de sprijin

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia cazului in care se aplica regulile ajutorului de stat si se impune o limita inferioara.

Valoarea maxima acordata este de 100.000 de euro.

16.4 a Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare

Obiectiv: acela de a promova cooperarea intre actorii locali, in scopul comercializarii fructelor si produselor din fructe printr-un lana scurt.

Tipul de sprijin

 • rambursarea cheltuielilor eligibile;
 • plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente, corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului.

Beneficiari

Sprijinul se va acorda pentru parteneriatele constituite din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel puțin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol.

 • Fermieri;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici;
 • Organizații neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unitati scolare, sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Sume si rate de sprijin

Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, cu exceptia cazului in care se aplica regulile ajutorului de stat si se impune o limita inferioara.

Valoarea maxima acordata este de 100.000 de euro.

Ghidul solicitantului

Sursa: MADR

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.