Ghid Fonduri Structurale 2012 – 2013

Fondurile Structurale si de Coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:

• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional.

Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale respectiv:

• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.
Programul National de Dezvoltare Rurala
Buget in 2012: 1.359.146.997 Euro
Obiectiv general: cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si functionarea initiativelor de dezvoltare locala.
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Buget in 2012: 456.947.159 Euro
Obiectiv general: cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii.
Programul Operational Regional
Buget in 2012: 663.832.914 Euro
Obiectiv general: sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri.
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Buget in 2012: 666.545.305 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.
Programul Operational Sectorial Mediu
Buget in 2012: 848.813.721 Euro
Obiectiv general: protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
Buget in 2012: 24.604.847 Euro
Obiectiv general: crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al societatii romanesti.
Programul Operational Pescuit
Buget in 2012: 42.262.575 Euro
Obiectiv general: dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica.
Programul Operational Sectorial Transport
Buget in 2012: 1.053.278.629 Euro
Obiectiv general: promovarea unui sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde europene.
Programul Operational de Asistenta Tehnica
Buget in 2012: 38.078.930 Euro
Obiectiv general: asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.
In acest ghid gasiti descrierile elementelor-cheie ale tuturor fondurilor structurale pentru Romania.
Daca stiti exact ce programe de finantare vi se potrivesc cel mai bine, cautati in lista fondurilor structurale active.
Editii anterioare ale Ghidului: 2011, 2010.